Projectmanagement, Consultancy & Advice

Projectmanagement

Het Leiden en begeleiden van automatiseringprojecten.

Projectassistentie

Het bijstaan van uw (project-) management op gebied van organisatie, automatisering, integratie, ontwikkeling en structuren. Teambegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Gelijkwaardigheids-

onderzoeken

Het onderzoeken van gelijkwaardigheid van fabricaten, oplossingen, netwerken, protocollen en structuren.

Besteksbegeleiding

Het schrijven en/of ondersteuning bij de totstandkoming van een werk middels een Program van eisen, Bestek, Plan van Aanpak, etc.

Situatieanalyse

Het analyseren van de status van een werk, installatie, toegepaste automatisering, opgetuigde topologie, etc. Hieruit kan een duidelijke en heldere rapportage worden opgesteld. Vervolgstappen als een gefaseerd migratieplan naar een gewenste situatie middels een flexibele, modulaire en toekomst- vriendelijke Horizonbeschrijving, is denkbaar.

Technische assistentie

Assisteren bij een tekort aan kennis op gebieden als: Natuurlijk functionerende automatiseringssystemen Netwerk– en veldbustechnologieën Indicering van uitwerking van mogelijk uit te voeren werken betreffende automatiseringsprojecten Inkadering van opzets met Plan van Aanpak Optuigen van standaardisatie van visualisatiesystemen Integratie en koppelingen van systemen, databases, rapportages, etc.
Welkom bij TA Over Service Orientation Projectmanagement,Consultancy & Advice Automation Bronnenregistratie Registratie OperatieKamers Contact
© Copyright 2014 Tru Automation. Alle rechten voorbehouden.
Van de jarenlange ervaring van Tru Automation in de automatisering, kunt u gebruikmaken. Tru Automation kan u bijstaan met een uitgebreid aanbod van kennis. Ons Consultancy & Advice –dienstenprogramma is zeer  verscheiden en kan in overleg op maat gemaakt worden. Het voeren van Projectmanagement of het bijstaan van uw Projectleider/-manager, behoort dan ook tot de mogelijkheden. Wij kunnen u de volgende Projectmanagement, Consultancy & Advice –diensten aanbieden:
Projectmanagement,Consultancy & Advice