Over Tru Automation

Onze filosofie

Functionaliteit als leidraad

Wij zijn een bedrijf die functionaliteit vooropstelt. Doelen en middelen houden wij separaat. Techniek is voor ons een middel om functionaliteit te realiseren. Maximale functionaliteit verkrijgen we door gebruikmaking van Informatisering (ICT/IT) en realiseren hierdoor flexibele, modulaire (eenvoudig uitbreidbare), onderhoudbare en toekomstvriendelijke functionaliteit.

Gestructureerde aanpak

Ons aanpak is altijd gestructureerd naar object/onderwerp en gericht op gestelde doelen en resultaten. Vandaar dat onze objecten/installaties en producten worden bestuurd met het OOB-principe (Object geOriënteerde Besturing). Onze software structureert zich naar het OOP-model (Object geOriënteerde Programmering). Voor netwerken hanteren wij strikte ontwerpcriteria. Autonomie van installatie, besturing en applicatie is essentieel. Wij bewaken het natuurlijk gedrag van koppelingen, connecties, communicatiestromen e.d. op een wijze, waarbij u het maximale uit uw investering haalt. Wij voorspellen u vooraf het gedrag en performance van uw installatie, netwerk en applicatie, gaan desinvestering tegen en leveren een toekomstvriendelijk, uitbreidbaar en onderhoudbaar product af.

Databeschikbaarheid

Wij zijn erop gericht u te voorzien van data uit uw object, installatie en applicatie. Dit zal u in de mogelijkheid stellen, om niet alleen uw installatie te fine tunen, maar ook om de performance te beïnvloeden, allerlei verbruiken te monitoren en onderhoudskosten te beperken en in te schatten.

Onze diensten

Projectmanagement, Consultancy & Advice

Kunt u hulp gebruiken bij het bepalen van een ontwerp, conceptontwikkeling, productkeuze, topologie, onderhoudsreductie of wilt u een automatiseringsproject tot een juist einde brengen? Dan kunt u een beroep op ons doen. Middels consults en adviezen kunnen wij u hierbij vakkundig assisteren. Heeft u een probleem in u installatie, proces en/of applicatie, dan kunt u voor een analyse contact met ons opnemen. In het geval het u ontbreekt aan know how, om op partijen toe te zien, dan kunnen wij ook dit voor u verzorgen. Het deskundig leiding geven aan een automatiseringsproject, brengen we ook graag voor u in de praktijk. ...Lees verder…

Automation

Wilt u uw proces, installatie en/of applicatie opzetten, vernieuwen  of aanpassen? Dan kunt u een beroep op ons doen. De door u gewenste functionaliteit pakken wij gestructureerd aan. Of het nu Informatisering, PC-gebonden automatisering of veldbesturing betreft, is niet relevant. U kunt dit te allen tijde bij ons neerleggen en verzekerd zijn van een uitstekend resultaat. Processen worden steeds complexer. Ook worden in processen media gebruikt die vanuit samenstelling en/of vanuit kostbaarheid vragen om continue monitoring. Processen vragen derhalve om goede en kwalitatief hoogstaande visualisatie. In onze visualisatie zijn de weergegeven objecten en kleuren conform geldende normen. De animaties zijn zodanig opgezet, dat dit de voorspelbaarheid ten goede komt. U kunt bij ons aankloppen voor de meest uiteenlopende visualisatiesystemen. Om verschillende systemen met elkaar te laten praten, bent bij ons ook op het juiste adres. Wilt u datakoppelingen in/met uw eigen systeem maken? Dan hebben wij de juiste oplossing voor u. Graag doen wij voor u een protocolconversie uitvoeren. Wij hebben de mogelijkheid om honderden protocollen om te zetten. ...Lees verder...

Datamanagement

Tru Automation heeft datavergaring, -analyse, -opslag en presentatie tot een speerpunt gemaakt. In onze productrange hebben wij verscheidene producten ontwikkeld, om allerhande registraties automatisch voor u te laten geschieden. Hiermee wordt u in staat gesteld, om in uw proces standaard producten in te zetten en minder afhankelijk te zijn van bestekinterpretaties en -uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn: AquNoTA Bronnenregistratie: Registratie ten behoeve van Ondergrondse Energie Opslagsystemen (Koude– en Warmte-opslag, filtratiesystemen, e.d. OKNoTA-registratie: Registratie van klimaat– en omgevingscondities ten behoeve van Operatie Kamers. Legionella/MRSA-registratie: Registratie van condities ten aanzien van het correct voeren van beheersplannen.
Welkom bij TA Over Service Orientation Projectmanagement,Consultancy & Advice Automation Bronnenregistratie Registratie OperatieKamers Contact
© Copyright 2014 Tru Automation. Alle rechten voorbehouden.
Over